Indonesia Timur

Yogyakarta. Populi Center dan Indonesia Visual Art Archive (IVAA) bekerjasama dalam sebuah diskusi dengan tema “Ke Timur Haluan Menuju: Mencari Jalan lain Kesenian Kita”. Diskusi ini berusaha membedah buku “Ke Timur Haluan Menuju”...