Jurnal Mu

Populi Center bekerjasama dengan Bank Mandiri menerbitkan sebuah jurnal dengan judul Jurnal MU (Micro Utama) yang terbit setiap 3 bulan sekali (2016) dan pada tahun 2017 akan terbit 2 bulan...

Populi Center bekerjasama dengan Bank Mandiri menerbitkan sebuah jurnal dengan judul Jurnal MU (Micro Utama) yang terbit setiap 3 bulan sekali (2016) dan pada tahun 2017 akan terbit 2 bulan...

Populi Center bekerjasama dengan Bank Mandiri menerbitkan sebuah jurnal dengan judul Jurnal MU (Micro Utama) yang terbit setiap 3 bulan sekali (2016) dan pada tahun 2017 akan terbit 2 bulan...

Populi Center bekerjasama dengan Bank Mandiri menerbitkan sebuah jurnal dengan judul Jurnal MU (Micro Utama) yang terbit setiap 3 bulan sekali (2016) dan pada tahun 2017 akan terbit 2 bulan...

Populi Center bekerjasama dengan Bank Mandiri menerbitkan sebuah jurnal dengan judul Jurnal MU (Micro Utama) yang terbit setiap 3 bulan sekali (2016) dan pada tahun 2017 akan terbit 2 bulan...

Populi Center bekerjasama dengan Bank Mandiri menerbitkan sebuah jurnal dengan judul Jurnal MU (Micro Utama) yang terbit setiap 3 bulan sekali (2016) dan pada tahun 2017 akan terbit 2 bulan...